Användarvillkor

Forlaget.com nätbutikens användarvillkor

 1. Delaktiga i kontraktet
 2. Användarrätt
 3. Registrering
 4. Konsumentens ansvar och skyldigheter
 5. Insamling samt bruk av personinformation
 6. Beställning
 7. Produktpriser
 8. Frakt
 9. Avbeställning samt returnering
 10. Ändringar i Tjänsten och detta Avtal
 11. Lösning av tvister
 12. Avtalets språk

1. Delaktiga i kontraktet

Detta kontrakt innehåller den av Förlaget M Oy Ab:s (“Tjänstelevarantören”) styrda webshoppen Forlaget.coms (“Tjänsten”) användarvillkor. Vid använding av Tjänsten, vid köpet av produkter från Tjänsten och vid registrering på Tjänsten godkänner “Konsumenten” de av detta kontrakt uppkomna vilkor samt binder Konsumenten sig till att följa dessa.
Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter:

Förlaget M Oy Ab / Forlaget.com
Nylandsgatan 17 B 26, 00120 Helsinki FO-Nummer: FI27122147

2. Användarrätt

2.1. 
Tjänsten är avsedd för privata konsumenter, institutioner och företag.
2.2. Företag och Institutioner kan använda sig av Tjänsten. Enligt konsumentskyddslagen gäller inte rätten att returnera inte företag &institutioner.
2.3. Du bör vara 18 år eller äldre för att beställa produkter av Tjänsten
2.4. Allt innehåll, inklusive bilder, teckningar, ljud, grafik och text, täcks av en global upphovsrätt, andra äganderättslagar och lagföreskrifter. Allt innehåll tillhör tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ger användaren en begränsad licens att komma åt och privat använda tjänsten, med inte för nerladdning med undantag av de fall då det specifikt erbjuds. Användaren får inte heller kopiera, sälja, förändra någon del av tjänsten utan direkt formellt tillstånd av tjänsteleverantören.

3. Registrering

3.1 Konsumenten kan registrera sig på Tjänsten genom att fylla ut en registreringsblankett och välja användarnamn samt lösenord. Konsumenten kan beställa produkter utan att registrera sig.
3.2 Då Konsumenten beställer en produkt garanterar han/hon att han/hon har bekantat sig med dessa villkor, att han/hon godkänner dem samt att han/hon binder sig att följa dem.
3.3. Användaren som beställer i ett företags regi garanterar att han/hon har befogenhet att beställa produkter och binda företaget till Användaravtalet.
3.4 Registreringen är gratis.

4. Konsumentens ansvar och skyldigheter

4.1. Konsumenten ansvarar för all alla beställningar som gjorts med Konsumentens användarnamn och lösenord. Konsumenten är personligt ansvarig för att hålla sitt användarnamn samt lösenord hemligt.
4.2. Användaren garanterar Tjänsteleverantören att informationen som han/hon delger tjänsten i registeringsprocessen (eller då användarinformationen ändras) är riktigt och korrekt.
4.3. Användaren garanterar att han/hon är 18 år eller äldre.

5. Insamling samt bruk av personinformation

5.1. Tjänsteleverantören behandlar Konsumentens information ansvarsfullt och skyddar Konsumentens rätt till sekretess. Den av Konsumenten givna informationen lagras i kundregistret. Vid beställning måste Konsumenten meddela förnamn, efternamn, adress, postort, land, e-post och telefonnummer.
5.2. Tjänsteleverantören ger inte vidare informationen till tredje part.
5.3. Kundregistrets information kan användas i direkt marknadsföring endast då Konsumenten gett sitt samtycke.
5.4. Tjänsteleverantören behåller rätten att dela med sig av Konsumentens information till myndigheterna då Konsumenten agerat mot lagen eller god sed.
5.5. Konsumenten har rätt att ändra eller radera information som berör Konsumenten från kundregistret.

6. Beställning och betalningsvillkor

6.1. Då Konsumenten får en orderbekräftelse i form av ett e-postmeddelande av Tjänsteleverantören där frakttiden samt tillgängligheten av produkten uppkommer, bildas ett bindande köpekontrakt.
6.2. Om inte annat överenskommits med Tjänsteleverantören, måste betalning till Tjänsteleverantören ske före beställningen godkänts.
6.3. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att upphäva köp på basis av saldofel i systemet.
6.4. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att inte godkänna beställningar.

7. Produktpriser

7.1 Produktens pris är det på Tjänsten vid köptillfället synliga priset.
7.2. Till priset läggs också fraktpris. Alla fraktpriser är synliga på Tjänsten före konfirmationen av beställningen.
7.3. Tjänstens priser visas åt Konsumenten i Euro (EUR)
7.4. Då beställningen görs till ett EU-land innehåller priserna mervärdesskatt enligt finsk mervärdesskattlag.
7.5. Då beställningen görs till ett land utanför EU står Konsumenten själv för alla kostnader som kan uppkomma (tull, mervärdesskatt, etc.) i beställnings- och leveranslandet.

8. Frakt

8.1. Tjänsteleverantören levererar den sålda produkten åt Konsumenten genom en tredje part.
8.2. Tilläggskostnader för leverans läggs till priset av beställningen. Alla tilläggskostnader finns synliga i köpkorgen.
8.3. Leveranstiden varierar på produkten. Leveranstiden beror på tillgängligheten av produkten samt leveransdestinationen. De tillgängliga leveransmöjligheterna uppkommer i Tjänsten.
8.4. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för dröjsmål som orsakas av force majeure.
8.5. Tjänsteleverantören behåller rättigheten att leverera produkter som beställts i samma beställning separat.
8.6. Tjänsteleverantören är ansvarig då produkten försvinner eller skadas under leverans.

9. Avbeställning samt returnering

9.1. Konsumenten har rättigheten att returnera beställd produkt inom 14 dagar från dagen då han/hon mottagit produkten enligt finländsk konsumentlagstiftning. Rätten till returnering gäller inte för produkter som producerats eller ändrats enligt konsumentens önskemål. Om beställningen returneras ansvarar Konsumenten för returfraktens kostnader.

9.2. Vid returnering av produkt måste:

 1. köpet annuleras inom 14 dagar från det att Konsumenten mottagit produkten
 2. produkten vara oanvänd
 3. produkten vara i sådant skick som den var då Konsumenten tog emot den och alla delar måste finnas.
 4. Produkten måste vara packad i originalförpackningen.

9.3. Produkten bör returneras direkt efter annulering av köp.
9.4 Då Konsumenten returnerar produkter ansvarar denne för eventuella skador som uppstår på produkterna.
9.5. Konsumenten bör kontakta hej@forlaget.com innan produkten returneras.

10 Ändringar i Tjänsten och detta Avtal

Tjänsteleverantören behåller rätten att ändra på Tjänsten när som helst.

11. Lösning av tvister

Användaravtalet tolkas och genomdrivs på alla sätt enligt finländsk lagstiftning. Alla tvister som uppkommer om dessa användningsvillkor, som inte kan förhandlas, löses vid Helsingfors tingsrätt enligt finländsk lag.

12. Avtalets språk

Parterna har kommit överens om att Avtalet och alla relaterade dokument skrivs på svenska.