Hur bor vi? Vilka betydelser har boendet för vår identitet?

Boendets pris

  • Pappersbok
25.00

Slut I lager

Information

  • ISBN: 9789529453740
  • Utgivningsår: 20220315
  • Titel: Boendets pris
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 192
  • Format: Häftad
  • Omslag: Tatu Ahlroos

Boendets pris undersöker boendets dubbla funktion: Boendet som ett hem och som en praktik, men också som en produkt på finansmarknaden. En röd tråd i boken utgör perspektivet på hur bostadssektorns utveckling gestaltar sig på individnivå: Hur bor vi? Vilka betydelser har boendet för vår identitet?

Boken undersöker också varför det har blivit så dyrt att bo och på vilket sätt dyrare bostäder och framför allt fler privata hyresbostäder bidrar till att öka de ekonomiska olikheterna i samhället. Texten blickar även framåt och diskuterar hur vi skall gå till väga om vi vill ge kommande generationer jämlika chanser till ett gott boende.

Johanna Lilius är stadsforskare med inriktning på boende och stads- och regionplanering vid Aalto-universitet.

Utkommer i mars 2022

Ansvarig utgivare: Athina

Förlaget distribuerar boken.