Birgitta Ulfsson

Birgitta Ulfsson, född 1928 i Helsingfors, inledde sin karriär på Svenska Teatern i Helsingfors. Senare flyttade hon till Lilla Teatern där hon blev en känd profil och även chef tillsammans med sin dåvarande man Lasse Pöysti. Birgitta Ulfsson är fortfarande högst aktiv även i Sverige där hon numera bor hälften av året tillsammans med sin man Iwar Wiklander.