Populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande

Är Trump postmodern?

  • Pappersbok
  • Ljud- och e-bok

Information

  • ISBN: 9789523332294
  • Utgivningsår: 20190815
  • Titel: Är Trump postmodern?
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 197
  • Format: Häftad
  • Omslag: Johanna Bruun

Är Trump postmodern? är Nora Hämäläinens essä om vår tids oro över populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av åsikter och motstridig information.

När Donald Trump blev vald till president uppstod en internationell diskussion där man försökte förklara hans framgång som ett resultat av det sena 1900-talets ”postmoderna” filosofi. Debattörer och akademiker skrev om hur filosofer som Michel Foucault, Jacques Derrida och Jean-François Lyotard förstört det västerländska tänkandet. Där människor förr trodde på en objektiv sanning har de nu blivit relativister som tycker att sanningen är en konstruktion, hette det.

Problemet med resonemanget är att det bygger på en felaktig bild av vad de utpekade filosoferna egentligen skrev, och att förklaringsmodellen skapar syndabockar i stället att hjälpa oss att förstå vad som händer i vår samtid.

Är Trump postmodern? är ett försök till orientering i nuet. Genom läsningar av bland annat Foucault, Derrida och Lyotard, och reflektion kring olika debatter i Finland och i Sverige (bl.a. den om skolans uselhet), söker Hämäläinen ett alternativt sätt att se på vår tid.

Nora Hämäläinen, född 1978, är forskare i etik vid Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice, Tjeckien och docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Till den som faktiskt vill lära sig något om ämnet rekommenderar jag filosofen Nora Hämäläinens skitfina Är Trump postmodern.

EXPRESSEN

Effektivt, raskt och nytert avfärdar Hämäläinen några av myterna kring postmodernismen, detta bakdantade fenomen.

BJÖRN BERNUR KOHLSTRÖM

Det är mycket välkommet att Nora Hämäläinen utmanar den vedertagna uppfattningen av de postmoderna tänkarna som sanningsfientliga och att hon uppmanar till ett förnuftigt samtal om de utmaningar vi nu står inför.

SVENSKA DAGBLADET

Hämäläinens bok är ett av de bästa försvaren för filosofi och humanistisk forskning jag läst på länge. Inte bara har hon en förmåga att förklara komplexa filosofiska frågeställningar klart och begripligt; hon förmår också göra dem relevanta i förhållande till världen vi lever i.

HUFVUDSTADSBLADET

Nora Hämäläinen reder ut många begrepp, inte alltid lättbegripligt men på ett sätt som väcker tankar – och frågor. Det gör boken viktig.

ÖSTERBOTTENS TIDNING

Boken är stinn på substans och resonemang.

ÅBO UNDERRÄTTELSER