Finland 2019

25.90

I lager

Är Trump postmodern? är Nora Hämäläinens essä om vår tids oro över populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av åsikter och motstridig information.

När Donald Trump blev vald till president uppstod en internationell diskussion där man försökte förklara hans framgång som ett resultat av det sena 1900-talets ”postmoderna” filosofi. Debattörer och akademiker skrev om hur filosofer som Michel Foucault, Jacques Derrida och Jean-François Lyotard förstört det västerländska tänkandet. Där människor förr trodde på en objektiv sanning har de nu blivit relativister som tycker att sanningen är en kon- struktion, hette det.

Problemet med resonemanget är att det bygger på en felaktig bild av vad de utpekade filosoferna egentligen skrev, och att förklaringsmodellen skapar syndabockar i stället att hjälpa oss att förstå vad som händer i vår samtid.

Är Trump postmodern? är ett försök till orientering i nuet. Genom läsningar av bland annat Foucault, Derrida och Lyo- tard, och reflektion kring olika debatter i Finland och i Sverige (bl.a. den om skolans uselhet), söker Hämäläinen ett alternativt sätt att se på vår tid.

Nora Hämäläinen, född 1978, är forskare i etik vid Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice, Tjeckien och docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

 

Populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande

ISBN 9789523332294
Utgivningsår 2019
Titel Är Trump postmodern?
Språk Svenska
Sidantal 197
Format Häftad
OmslagJohanna Bruun