”Men vad kan man. Vi är bara mänskor.”

Familjealbum

  • Pappersbok
31.80

Finns i lager

Information

  • ISBN: 9789523333697
  • Utgivningsår: 20210215
  • Titel: Familjealbum
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 400
  • Format: Danskt band
  • Omslag: Anders Carpelan

I Familjealbum återvänder Joakim Groth till berättelsen om sin familj, denna gång i form av personliga minnen och återfunna dokument. Det är en inträngande tidsbild från 1960- och 1970-talets Helsingfors och en ungdom präglad av föräldrarnas tidiga död – händelser som författaren också tidigare skildrat i fiktion och dramatik. Men här är ljuset på scenen skarpare, mera avslöjande, och skildringen förgrenar sig i nya riktningar. Och som alltid när perspektivet är tillbakablickande ställs vi inför frågan hur autentiska våra minnen är. Eller är det bara minnet vi minns?

Men Familjealbum är inte enbart ett porträtt av författaren som ung, det skildrar också hans föräldrar och närstående under en tid han själv inte har upplevt. Genom dagböcker, brev och dokument förflyttas vi från inbördeskriget i Lovisa till en ung kvinnas kärlek i krigets Kotka, från de ödeläggande bombningarna i Hamburg till kvinnofängelset i Tavastehus i början av 1950-talet. I denna fängslande väv av dramatik, dokumentation och vardagsliv infrias inte alltid förhoppningarna, och man får göra så gott det går. ”Men vad kan man. Vi är bara mänskor.”

Myllrar av reflektioner och anekdoter och bjuder på stämningsfulla epokskildringar av Helsingfors.

SVENSKA YLE

Föräldrarnas död och den inkapslade sorgen gjorde Joakim Groth till en konstnär som ständigt återkommer till familjedramat.

HUFVUDSTADSBLADET

Familjealbum utför det trick litteraturen är rätt ensam om: ju närmare man kommer sitt objekt, desto mer ser man världen, sammanhangen.

ÅBO UNDERRÄTTELSER

En familjekrönika, ett stycke dokumentation om finländskt 1900-tal och en rad levande epokbilder av ett svunnet Helsingfors.

ÖSTERBOTTENS TIDNING

En fascinerande familjearkeologi som bjuder på underhållande berättelser och skarpa iakttagelser.

ÖSTNYLAND