Stella Parlands unika lilla verk från 2011 finns nu som ljudbok!

Glossarium över förgätna fejder

Information

  • ISBN: 9789529463183
  • Utgivningsår: 20220512
  • Titel: Glossarium över förgätna fejder
  • Språk: Svenska
  • Sidantal:
  • Format: Ljudbok

Stella Parlands unika lilla verk från 2011 finns nu som ljudbok, inläst av Peik von Essen.

Vem författaren är till denna lilla skrift, återfunnen 1952 på en loppmarknad i Viols-le-Fort under sulan i en stövel, har trots ansenliga ansträngningar från akademiskt håll inte med säkerhet kunnat fastställas. Mycket tyder dock på att det skulle ha varit Simerick Slender, förste baron av Canicattini, född i Bath 1907 och död på ett hotell i Marseille den 17 oktober 1946.

Verket har sannolikt författats i mer eller mindre fullkomlig isolering från kriget av en man som visste föga om dess praxis, men som ville bringa reda i en värld han kom att betrakta alltmer från sidan. Det anses inte ha varit avsett för tryck utan en sorts privat systematik, färgad av Slenders bisarra karaktär och riktad till hans älskarinna, pianisten Laura de Veer.

Originalet var blött, vilket gör det ställvis svårtolkat, och förklarar luckor och alternativa tolkningsförslag i föreliggande kritiska upplaga. Det ofullbordade verket har utgivits med understöd av föreningen Simerick Slenders vänner och ovänner, vilken i denna dag aktivt verkar i den lilla franska kommunen Cazevielle, med eget klubbhus och servering.

Ansvarig utgivare: Paressence
Förlaget distribuerar ljudboken