Förlaget stöder #Vårthav

Förlaget deltar i kampanjen #VÅRTHAV genom att ge ut fyra böcker med havstema.

År 2020 har det gått 75 år sedan Tove Jansson gav ut sin första muminroman. För att fira det lanserar Moomin Characters kampanjen #VÅRTHAV tillsammans med John Nurminens Stiftelse. Målet med kampanjen är att samla in en miljon euro till stiftelsens arbete och öka kännedomen om Östersjöns tillstånd. Förlaget deltar i kampanjen genom att donera 1€ eller 10 kronor för varje såld kampanjbok till arbetet för att rädda Östersjön och dess kulturarv. Kampanjböckerna vi ger ut är Anteckningar från en ö och Pappan och havet – jubileumsutgåva av Tove Jansson, bilderboken Havsodjur av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa samt en Loggbok med bilder och citat av Tove Jansson.

Tack vare kampanjen initierar John Nurminens Stiftelse nya Östersjöprojekt och utvidgar sin nuvarande verksamhet. På Båtmässans öppningsdag offentliggjordes det nya projektet Gödselfrakt, som är ett betydelsefullt nytt initiativ i skyddet av Östersjön.

När man transporterar gödsel till havs finns det risk för att mycket näringsämnen frigörs. Näringsutsläppen uppkommer då gödseln lastas och lossas, och då gödselfartygens lastrum tvättas på öppet hav. Redan en enda hamn som hanterar gödsel kan på årsbasis släppa ut flera ton fosfor och till och med hundra ton kväve med avrinningsvattnet i havet. Det här motsvarar ungefär de årliga utsläppen från en stor stads avloppsreningsverk.

John Nurminens Stiftelses gödselfraktsprojekt bidrar till att nya tillvägagångssätt som minskar utsläpp tas i bruk i hela Östersjöområdet. Projektet genomförs i samarbete med aktörer inom branschen såsom hamnar, hamnoperatörer, gödseltillverkare och städer. Fokus är på Finland och Finska viken samt hela Östersjöområdet, speciellt sådana hamnar som hanterar gödselfrakt där ryska aktörer spelar en betydelsefull roll. På det här sättet kan man uppnå storskaliga miljöeffekter.

Stiftelsen har också gjort ett värdefullt arbete för att begränsa näringsläckage från jordbruket. JNS har varit med om att introducera gipsbehandling av åkrar – en effektiv ny metod för vattenskydd.

”Gipsbehandling fungerar effektivt som första hjälp för att minska övergödning. Tack vare #VÅRTHAV-donationerna kan vi öka tempot – vi granskar nu också de viktigaste orsakerna till jordbrukens näringsutsläpp, det vill säga djuruppfödningens näringsbalans”, berättar ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt vid John Nurminens Stiftelse i samband med lanseringen av #VÅRTHAV-kampanjen.

Förutom till de ovanstående projekten inom ramarna för Ett Rent Östersjön, används insamlingsmedlen också till det nationella kulturprojektet Minnenas hav. Målet med det här projektet är att uppmuntra finländarna till att fundera på sitt förhållande till Östersjön och samla in deras viktigaste och mest berörande Östersjöminnen. Spannet av Östersjöminnen och finländarnas förhållande till havet kurateras sedan till en mångmedial utställning.

Över 100 företag och organisationer, alltifrån kulturinstitutioner till städer, skolor och föreningar runt om Östersjöns stränder är med och bygger kampanjen.

“Det är en fantastisk skara långvariga Mumin-licenstagare och samarbetspartners som är med – vissa har vi jobbat med i tiotals år, medan andra är nya. Viljan att göra gott hos den gemenskap som har vuxit fram runt Mumin under tiotals år kommer att synas till förmån för Östersjön det här året, säger Roleff Kråkström, Moomin Characters VD. ”Jag vill rikta ett särskilt tack till alla våra licenstagare, som i många år har deltagit i välgörenhetsprojekt tillsammans med oss. Utan deras insats skulle det här vara omöjligt.”

 

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan