Mumin-böckerna centrala i det nya skolnätverket Haru

Med skolnätverket Haru vill man bidra till en socialt hållbar skolvardag där individen mår bra och får utrymme att hitta sina egna styrkor med Tove Janssons litteratur som inspiration. Nätverket lanseras 8.3 på webben och verksamheten kör igång hösten 2022. Bakom initiativet och som finansiärer står Svenska folkskolans vänner och Moomin Characters.

Värdegrunden i skolnätverket Haru vilar på värderingarna i Tove Janssons litteratur. 

Att ha ett språk och kunna uttrycka sig nyanserat är avgörande för att vi ska förstå varandra, kunna gå i dialog, lyssna och lösa problem tillsammans. Skolorna i Haru jobbar därför med socioemotionella färdigheter som empati och förmågan att samarbeta, samt förmågan att kommunicera. Med utgångspunkt i Tove Janssons berättelser och med läsning som verktyg uppmuntrar Haru till samarbete, goda samtal och språkstimulerande aktiviteter utgående från funktionella och kreativa arbetssätt. 

– Länken till Tove Jansson och hennes livsverk är ganska självklar. Vi på Moomin Characters har rollen att förvalta Tove Janssons kulturarv och centralt i det är hennes produktion som författare och att hon var en skrivande människa, säger Sophia Jansson, styrelseordförande på Moomin Characters och Tove Janssons brorsdotter.  Att Tove fick ett så fantastiskt språk och en så vass penna och kunde uttrycka sig så väl, är klart en följd av att hon läste väldigt mycket som barn.

Annette Jansson arbetar som koordinator för skolnätverket. Hon skapar material och erbjuder verkstäder, seminarier, nyhetsbrev och evenemang som stöder skolor i arbetet kring socioemotionella och kommunikativa färdigheter.

– Tove Janssons berättelser lämpar sig så bra för just det här ändamålet. Muminhusets dörr är alltid öppen och kommer det en till gäst till middagen, tar man bara fram en stol till. Det visar på en öppenhet och ett inkluderande sätt att existera. 

De olika karaktärerna och det nyanserade språket i böckerna ger många möjligheter att jobba med kommunikativa och socioemotionella färdigheter. Att läsa ger också utrymme för fantasin och uppmuntrar till goda samtal.

Tove Janssons berättelser lämpar sig så bra för just det här ändamålet.

Forskning visar att psykisk ohälsa, mobbning och utanförskap har ökat, att intresset för läsning har minskat och att både ungas och vuxnas läsförståelse och uttrycksförmåga har försämrats. Dessutom finns det hos barn och unga en alltmer utbredd ångest för framtiden. Samtidigt ses värdegrundsfrågor, personlig utveckling och empati som allt viktigare för en hållbar individ och värld. 

Med sin verksamhet möter Haru de behov som forskningen visar att finns i samhället just nu. 

– Upplägget är oemotståndligt. Det känns speciellt fint att få jobba med värderingar och färdigheter som jag tror på och som jag är säker på att vår värld behöver för att vi alla ska utvecklas och må bra. Jag tror vi behöver möta varandra med hjärtat, uppmuntra och stärka det positiva, säger Annette Jansson om uppdraget att koordinera skolnätverket. 

Namnet Haru kommer från ön Klovharun som Tove Jansson och Tuulikki Pietilä under många år vistades på. Ön med det omgivande vattnet står som symbol för öppenheten, för nyfikenheten, för viljan att ta in det som finns runtomkring. Stugan som de byggde på Klovharun hade fönster i alla väderstreck – den var öppen för världen. 

Inledningsvis riktar Haru sig till årskurserna 1-6. 

Besök Harus hemsida för mer info om skolnätverket.

Den 8.3 klockan 18.00 ordnas en digitalt lansering av Haru, där lärare, rektorer och andra intresserade får höra mer om nätverket och hur man kan gå med. Evenemanget är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälning. Länken till lanseringsevenemanget kommer att finnas på adressen https://haruschoolnetwork.com

Haru är en del av Moomin Characters initiativ för att öka intresset för läsande och skrivande kallat ABC – Från A till Ö med Mumin. Läs mer om initiativet här. Förlaget ger ut Tove Janssons originalböcker på svenska. Dem hittar du här: 

1 x Scelerisque ullamcorper pretium condimentum montes justo risus lagd i varukorgen.
Fortsätt handla Till kassan