Monika Fagerholm

Monika Fagerholm, född 1961, är en av Finlands internationellt mest kända och framgångsrika författare. Hon är uppvuxen i Helsingfors och numera bosatt i Tenala. För sina böcker har Monika Fagerholm erhållit ett flertal utmärkelser, bland dem Augustpriset 2005 och Svenska Akademiens nordiska pris 2016. Hennes nya roman Vem dödade bambi? utkommer hösten 2019.

Aktuellt

Monika Fagerholm: Inspiration, hängivenhet, delaktighet

Monika Fagerholm

Förordet till Sommarboken

Monika Fagerholm