Berghälls genre är de spännande berättelserna från fortsättningskriget!

Slaget om Bengtskär

Information

  • ISBN: 9789523335554
  • Utgivningsår: 20230801
  • Titel: Slaget om Bengtskär
  • Språk: Svenska
  • Sidantal: 240
  • Format: Kartonnage
  • Omslag: Mika Tuominen

****NY UPPLAGA KOMMER I JANUARI 2024****

 

Tidigt på morgonen den 26 juli 1941 landstiger ett hundratal ryska soldater på fyrön Bengtskär vid Finlands sydkust. De har order om att kväsa allt motstånd och spränga fyren som utgjort ett ständigt hot mot den sovjetiska marinbasen i Hangö, som Finland efter Vinterkriget tvingats arrendera till Sovjetunionen.

Vad ryssarna inte vet är att Bengtskär i hemlighet förstärkts med en pluton finska kustjägare under ledning av löjtnant Fred Luther och undersergeant Harry Bjelke.

Snart rasar en intensiv försvarsstrid. De finska soldaterna försvarar tappert fyren mot en numerärt större fiende. När flottan, flygvapnet, kustartilleriet och kustjägartrupperna mobiliseras lyckas man till sist vända utvecklingen och finländarna vinner slaget om Bengtskär. Civilbefolkningen, som också får plats i denna skildring, kan för en tid återgå till ett vanligare liv.

Boken är en historielektion som fungerar.
ÖSTERBOTTENS TIDNING

Påminner oss om krigets grymhet och om att blodiga drabbningar ägde rum också här i vår landsända. Samtidigt handlar det om en spännande berättelse.
VÄSTRA NYLAND

Boken koncentrerar sig framför allt på krigshandlingarna och det är spännande. Författaren varierar berättarperspektivet och låter både finländska och sovjetiska soldater föra talan. Det ger en god bild av hur striderna utvecklade sig.
BTJ

Han har en flyhänt stil som passar genren och återger sin berättelses (påhittade) repliker så att de sitter rätt och trovärdigt.