Kjell Westö

Kjell Westö, född 1961 i Helsingfors, är en av Finlands främsta författare. Han är mest känd för sina episka romaner som utspelar sig i Helsingfors, men han har även skrivit noveller, poesi, essäer och kolumner. Till hans senaste romaner hör Den svavelgula himlen (2017) och Hägring 38 (2013).