Finland 2019

Kjell Westö och Juha Itkonen dryftar i sin brevväxling minnets väsen, faderskap, kulturell appropriering, #metoo, skidåkning, klimatförändringen och musik. När brevväxlingen avancerar förändras tonen och blir allt öppnare och allt mera förtrolig. Breven tar upp författaryrkets skuggsidor, avunden, besvikelserna och rädslorna. Men också dess lycka: möjligheten att röra sig fritt i tiden, rummet och sinnet.

28.90

I lager

Juha: Att publicera en bok är alltid på något sätt en schizofren erfarenhet, samtidigt pirrande och hemsk.

Kjell: Just detta, att vi måste vara känsliga och sköra, men starka och modiga på samma gång, gör att jag har rätt att dra mig undan för att skydda min kreativa kärna.

 

På våren 1997 intervjuade den unga journalisten Juha Itkonen den framgångsrika författaren Kjell Westö, och hyste då också egna författardrömmar. Tjugo år senare dryftar två författare i sin brevväxling minnets väsen, faderskap, kulturell appropriering, #metoo, skidåkning, klimatförändringen och musik. När brevväxlingen avancerar förändras tonen och blir allt öppnare och allt mera förtrolig. Breven tar upp författaryrkets skuggsidor, avunden, besvikelserna och rädslorna. Men också dess lycka: möjligheten att röra sig fritt i tiden, rummet och sinnet.

Utkommer på finska hos Otava.

Samtidigt som författarna utmanar och uppmuntrar varandra att vara ärliga och självrannsakande i sitt meningsutbyte, känner sig läsaren likaså både utmanad och upplivad.

SVENSKA YLE

Boken står stadigt på tre ben. Det första är författarnas obestridliga hantverkskunnande. Det andra är deras beredskap att prestigelöst pröva och ompröva sina tankar. Det tredje är deras uppriktighet, den intellektuella och den emotionella.

HBL KULTUR

När brevväxlingen avancerar förändras tonen och blir allt mera förtrolig

Juha Itkonen

Författare

Kjell Westö

Författare

ISBN 9789523332263
Utgivningsår 2019
Titel 7+7 Brev i en orolig tid
Språk Svenska
Sidantal 250
Format Inbunden
OmslagJohanna Bruun